:: دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1395 ) ::
جلد 3 شماره 4 صفحات 243-250 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی پذیرش و استفاده از سیستم‌ اطلاعات بیمارستان در بین کاربران بخش مدارک پزشکی با استفاده از مدل UTAUT
ناهید توکلی ، دکتر مریم جهانبخش، دکتر قاسم یادگارفر، نرگس رنجبر
دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت سلامت در حوادث، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
چکیده:   (1388 مشاهده)

مقدمه: اهمیت نقش کاربران در موفقیت یا شکست سیستم‌های اطلاعات بیمارستان و عوامل مؤثر بر پذیرش آن در پیاده‌سازی موفق این سیستم‌ها آشکار است. هدف پژوهش حاضر شناخت وضعیت پذیرش و استفاده کاربران بخش مدارک پزشکی از سیستم‌های اطلاعات بیمارستان در بیمارستان‌های آموزشی اصفهان با استفاده از مدل UTAUT بود.

روش: مطالعه حاضر کاربردی و تحلیلی بود. جامعه پژوهش کارکنان بخش مدارک پزشکی 11 مورد از بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان بود، از واحدهای این بخش (شامل پذیرش، کدگذاری، بایگانی و آمار) یک کاربر در دسترس انتخاب شد. از آنجا که در برخی از واحدهای بایگانی سیستم اطلاعات بیمارستان فعال نیست، در مجموع 39 نفر وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه مورد تأیید 10 نفر از اساتید قرار گرفت و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 89 درصد به دست آمد. داده‌ها با ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یکطرفه و متناظر ناپارامتری و آزمون کروسکال والیس و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 تحلیل شد.

نتایج: یافته‌ها حاکی ازهمبستگی قوی بین تمایل رفتاری با انتظار عملکردی (0/488=r)‌، تأثیرات اجتماعی (0/607=r) و انتظار کوششی (0/304=r) و همبستگی ضعیف بین تمایل رفتاری و شرایط تسهیل کننده (0/197=r) بود.

نتیجه ­گیری: نتایج حاکی از آن است که کارکنان بخش مدارک پزشکی در بیمارستانهای آموزشی اصفهان استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستان را موجب پیشرفت عملکرد شغلی خود می‌دانند و به نظر می‌رسد جهت ارتقای سیستم‌های موجود، انتظارات و نیازهای کاربران یک عامل مهم به منظور اجرای موفق سیستم‌های اطلاعاتی در بخش سلامت ‌باشد.

واژه‌های کلیدی: سیستم اطلاعات بیمارستان، بخش مدارک پزشکی‌، مدل متحدالشکل پذیرش و استفاده از فناوری
متن کامل [PDF 685 kb]   (620 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: تخصصي
پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۲۶


XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها