:: دوره 7، شماره 1 - ( 3-1399 ) ::
جلد 7 شماره 1 صفحات 40-51 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی تأثیر عوامل مربوط به ارائه‌دهنده و گیرنده خدمت بر پذیرش خدمات الکترونیک سلامت
محمد تقی تقوی فرد ، اکبر یوسف وند
دکتری تخصصی مهندسی صنایع، دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
چکیده:   (900 مشاهده)
مقدمه: با افزایش سن جمعیت، ملاحظات زمانی، هزینه استفاده حضوری از خدمات مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و افزایش مراجعات غیر‌ضروری به مراکز ارئه خدمت، نارضایتی میان ارائه‌دهندگان و نیز گیرندگان خدمات سلامت مشاهده می شود. با ارائه خدمات الکترونیک بخشی از این نارضایتی مرتفع می‌شود. این امر مستلزم پذیرش خدمات الکترونیک سلامت است. با توجه به هزینه سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه برای ارائه‌دهندگان خدمت، رسیدن به نتایج مطلوب بسیار مهم است. با توجه به محدودیت‌های تحقیقات انجام ‌شده از جمله جامع نبودن تحقیقات، تکیه بر خود اظهاری پاسخ‌دهندگان و عدم توجه هم‌زمان به ارائه‌دهنده و گیرنده خدمت، بررسی جامع عواملی که بیشترین تأثیر را بر پذیرش این خدمات داشته و بخشی از محدودیت‌ها را پوشش دهد، بسیار حائز اهمیت است.
روش: این تحقیق از نوع توصیفی- کاربردی است. نمونه آماری پژوهش حاضر را خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و پزشکان تشکیل دادند. ابزار اندازه‌گیری نیز از نوع کیفی است که با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه انجام شد و به منظور گردآوری و تحلیل داده‌ها از روش دلفی فازی استفاده شد.
نتایج: مقادیر متغیرهای فازی‌زدایی شده نشان داد که میانگین تمامی شاخص‌ها بیشتر از 0/5 است؛ لذا تمامی شاخص‌ها تأیید ‌شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که ارائه‌دهندگان و گیرندگان خدمات سلامت، بر استفاده از خدمات الکترونیک سلامت مؤثر هستند.
نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌شود مدیران و طراحان با در نظر گرفتن نیازها و ترجیحات هر دو طرف اقدام به ارائه خدمات الکترونیک در بخش سلامت نمایند.
واژه‌های کلیدی: ارائه‌دهنده خدمت سلامت، گیرنده خدمت سلامت، پذیرش خدمات الکترونیک سلامت، فناوری اطلاعات
متن کامل [PDF 1239 kb]   (199 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: اینترنت و علوم پزشکی
دریافت: 1398/4/9 | پذیرش: 1398/5/13


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 1 - ( 3-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها