مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی- بایگانی مقالات زیر چاپ
مقالات پذیرفته شده و در دست چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/28 | 
 در این قسمت مقالات پذیرفته شده و  در نوبت چاپ مشخص شده اند که باتوجه به زمان ارسال مقاله و حوزه تخصصی در شماره های آتی مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی 
 منتشر خواهندشد:

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی:
http://jhbmi.ir/find.php?item=1.113.37.fa
برگشت به اصل مطلب