مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی- نمایه نامه ها
این نشریه در پایگاه های ذیل پذیرفته و نمایه می شود

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی:
http://jhbmi.ir/find.php?item=1.122.26.fa
برگشت به اصل مطلب