مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی: کرمان- بزرگراه هفت باغ علوی- پردیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان- پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت- طبقه دوم- واحد 212
تلفاکس: 31325418-034
پست الکترونیک:  jhbmi.kmu@gmail.com   
نشانی مطلب در وبگاه مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی:
http://jhbmi.ir/find.php?item=1.57.12.fa
برگشت به اصل مطلب